Dubai Star Sigorta

Dubai Star Sigorta

Hızlı Teklif Almak için Arayın
Dubai Star Sigorta

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunmak üzere 07.05.2008 tarihinde tescil edilen Şirketimiz yaklaşık 5 yıl boyunca sektörde varlığını sürdürmüştür. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branşlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarının tümünde faaliyet göstermek için, 07.07.2008 Tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 27.10.2008 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.
 
Şirketimizin ortaklık yapısı Ağustos 2012 tarihinde %51 Oman Insurance Company (P.S.C) ve % 49 Starr Insurance & Reinsurance Limited olarak değişmiş olup, 2013 itibarı ile de Şirketimizin ünvanı “Dubai Starr Sigorta A.Ş.” olarak değişmiş ve buna göre de logosu tescil edilmiştir
 
Şirketimizin mevcut hissedarları arasında yapılan hisse devirleri neticesinde, Ağustos 2020 tarihi itibarı ile Şirketimizin %100 sermayesine sahip tek yabancı tüzel kişi hissedarı olan Oman Insurance Company (P.S.C) olarak faaliyetlerine halihazırda devam etmekte olup, Şirketimizin yeni ünvanı ve yeni logosu da “Dubai Sigorta A.Ş.” olarak değişmiş bulunmaktadır
 
Dubai Sigorta A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Bölge Müdürlükleri 3 büyük ilde teşkilatlanmıştır. Genel Müdürlükten sonra en yüksek paya sahip olan Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü Ankara’da, Ege Bölge Müdürlüğü İzmir’de ve Marmara Bölge Müdürlüğü Bursa’da olmak üzere 3 bölgede sigortalılarımıza, yasal acentelerimize ve brokerlara hizmet vermektedir
 
Şirketimizin prim üretimi; Acenteler, Brokerler ve Direkt Müşteriler olmak üzere çeşitli kanallardan sağlanmaktadır. Dağıtım kanallarımız elementer sigorta primi üreten sektörün geneline uygun bir şeklide yapılanmıştır.

Diğer Sigorta Şirketleri

EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ

Hızlı Teklif Almak için Arayın